First Aid Spray TW1000 – 200 ml.

220,00 DKK

Førstehjælpssprayen er en vigtig del af dit sikkerhedssæt, når du anvender peberspray – Sterilt og beroligende.

Kategori: Brand:

Beskrivelse

TW1000 FIRST AID SPRAY
Sterilt og beroligende. Den isotoniske sterile spray kan straks anvendes efter brug af peberspray. De ramte områder rengøres og hudirritationen mindskes.
Hoernecke TW1000 FIRST AID SPRAY er et førstehjælpsprodukt med 100 % nitrogen som drivmiddel, og anbefales bl.a. til brug ved øjen- og hudirritationer og til overfladebehandling af forurenede sår.
Førstehjælpssprayen er en vigtig del af dit sikkerhedssæt, når du anvender peberspray.
Efter åbning gør det patenterede »Bag in Can system« at hele indholdet er sterilt indtil den sidste dråbe.
Det unikke Allround®-technology system gør at sprayen fungerer i enhver vinkel og stilling.

Vær at vide:

Efter den 1. januar 2019 er det lovligt for personer, der er fyldt 18 år at besidde peberspray til brug i eget hjem uden forudgående tilladelse fra politiet.
Med eget hjem menes personens varige opholdssted, som ikke er et offentligt tilgængeligt sted.

Loven er underlagt ID-krav, hvorfor køber skal forevise gyldigt ID.

Peberspray må ifølge loven alene anvendes inden for rammerne af lovligt nødværge, som dette er defineret i straffelovens § 13 stk. 1. ”Såfremt peberspray anvendes som angrebsvåben forudsættes det, at dette som hidtil straffes som vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.”

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray på offentlig tilgængelige steder uden tilladelse er i dag kr. 3.000. Foreligger der skærpede omstændigheder f.eks. tidligere overtrædelser af våbenlovgivningen nedlægges efter en konkret vurdering af påstand om en skærpet bøde eller frihedsstraf.