Peberspray Ballistol Pfeffer-KO FOG 40 ml.

90,00 DKK

Brugervenlig og effektivt selvforsvar med Pfeffer-KO FOG

Kategori:

Beskrivelse

Peberspray med naturligt virkende meget aggressivt peber!

Patenteret “panik-knap” forhindrer fejlbrug i nødsituationer.
“Panik-knappen” forhindrer at udløseren ikke fungerer korrekt, i en hektisk situation hvor der ikke er tid til at tænke eller reagere rationelt. Uanset om du trykker på “panik-knappen” eller udløseren, frigives pebersprayen straks. “Panik-knappen” er det skjold der forhindre uønsket affyring af produktet under transport, i lommen og så videre.

Pfeffer-KO FOG skaber en tæt tåge med en rækkevidde op til 4 meter, hvilket gør den nem at ramme med.
I tilfælde af fare skal tågesprayen rettes direkte til angriberens øjne for effektivt forsvar.
Vær opmærksom på, at det som gør selvforsvarsspray med tåge nemme at ramme med, også kan resultere i at de umiddelbare omgivelser bliver berørt.

Vær at vide:

Efter den 1. januar 2019 er det lovligt for personer, der er fyldt 18 år at besidde peberspray til brug i eget hjem uden forudgående tilladelse fra politiet.
Med eget hjem menes personens varige opholdssted, som ikke er et offentligt tilgængeligt sted.

Loven er underlagt ID-krav, hvorfor køber skal forevise gyldigt ID.

Peberspray må ifølge loven alene anvendes inden for rammerne af lovligt nødværge, som dette er defineret i straffelovens § 13 stk. 1. ”Såfremt peberspray anvendes som angrebsvåben forudsættes det, at dette som hidtil straffes som vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.”

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray på offentlig tilgængelige steder uden tilladelse er i dag kr. 3.000. Foreligger der skærpede omstændigheder f.eks. tidligere overtrædelser af våbenlovgivningen nedlægges efter en konkret vurdering af påstand om en skærpet bøde eller frihedsstraf.