Tilbud

Peberspray Ballistol Pfeffer-KO JET 50 ml. (2 stk.)

220,00 DKK 150,00 DKK

Præcis og effektivt selvforsvar med Pfeffer-KO JET

Kategori:

Beskrivelse

Peberspray med naturligt virkende meget aggressivt peber!

Patenteret “panik-knap” forhindrer fejlbrug i nødsituationer.
“Panik-knappen” forhindrer at udløseren ikke fungerer korrekt, i en hektisk situation hvor der ikke er tid til at tænke eller reagere rationelt. Uanset om du trykker på “panik-knappen” eller udløseren af pebersprayen, frigives peberstrålen straks. “Panik-knappen” er det skjold der forhindre uønsket affyring af produktet under transport, i lommen og så videre.

Pfeffer-KO JET skaber en kraftig væskestråle med rækkevidde op til 4 meter, hvilket giver mulighed for at opnå en bedre præcision.
I tilfælde af fare skal væskestrålen rettes direkte til angriberens øjne for effektivt forsvar, og da væskestrålen ikke producerer tåge, forbliver dens retning stabil selv i blæsende forhold. Takket være nøjagtighed af strålen vil de umiddelbare omgivelser være mindre berørt

Vær at vide:

Efter den 1. januar 2019 er det lovligt for personer, der er fyldt 18 år at besidde peberspray til brug i eget hjem uden forudgående tilladelse fra politiet.
Med eget hjem menes personens varige opholdssted, som ikke er et offentligt tilgængeligt sted.

Loven er underlagt ID-krav, hvorfor køber skal forevise gyldigt ID.

Peberspray må ifølge loven alene anvendes inden for rammerne af lovligt nødværge, som dette er defineret i straffelovens § 13 stk. 1. ”Såfremt peberspray anvendes som angrebsvåben forudsættes det, at dette som hidtil straffes som vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.”

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray på offentlig tilgængelige steder uden tilladelse er i dag kr. 3.000. Foreligger der skærpede omstændigheder f.eks. tidligere overtrædelser af våbenlovgivningen nedlægges efter en konkret vurdering af påstand om en skærpet bøde eller frihedsstraf.