Peberspray TW1000 – GEL 50 ml.

170,00 DKK

Præcis og effektivt selvforsvar med TW1000 GEL

Kategori: Brand:

Beskrivelse

Præcis og effektivt selvforsvar med TW1000 GEL
TW1000 Peber-Gel pebersprayen producerer en kompakt stråle af gel med
stor rækkevidde på op til 6 meter. Den nøjagtige gelstråle giver en bedre
præcision.
I tilfælde af fare skal gelstrålen rettes direkte mod angriberens øjne for effektivt forsvar, og da gelen ikke producerer tåge, forbliver dens retning stabil selv
i blæsende forhold. Fordi TW1000 Pepper-Gel ikke skaber tåge, vil der derfor
være minimal forurening selv i lukkede områder.
Takket være det fjederunderstøttede dæksel er aftrækkeren beskyttet mod
utilsigtet aktivering.
Når du trykker på udløserknappen, skubbes låget op med din tommelfinger,
låget flipper derefter automatisk ned, når udløserknappen slippes.

Vær at vide:

Efter den 1. januar 2019 er det lovligt for personer, der er fyldt 18 år at besidde peberspray til brug i eget hjem uden forudgående tilladelse fra politiet.
Med eget hjem menes personens varige opholdssted, som ikke er et offentligt tilgængeligt sted.

Loven er underlagt ID-krav, hvorfor køber skal forevise gyldigt ID.

Peberspray må ifølge loven alene anvendes inden for rammerne af lovligt nødværge, som dette er defineret i straffelovens § 13 stk. 1. ”Såfremt peberspray anvendes som angrebsvåben forudsættes det, at dette som hidtil straffes som vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.”

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray på offentlig tilgængelige steder uden tilladelse er i dag kr. 3.000. Foreligger der skærpede omstændigheder f.eks. tidligere overtrædelser af våbenlovgivningen nedlægges efter en konkret vurdering af påstand om en skærpet bøde eller frihedsstraf.