Peberspray TW1000 – JET 150 ml.

320,00 DKK

Præcis og effektivt selvforsvar med TW1000 JET

Kategori: Brand:

Beskrivelse

Præcis og effektivt selvforsvar med TW1000 JET
TW1000 Peberspray JET skaber en kraftig væskestråle med stor rækkevidde op til 5 meter,
hvilket giver mulighed for at opnå en bedre præcision.
I tilfælde af fare skal væskestrålen rettes direkte til angriberens øjne for effektivt forsvar,
og da væskestrålen ikke producerer tåge, forbliver dens retning stabil selv i blæsende
forhold. Takket være nøjagtighed af strålen vil de umiddelbare omgivelser være
mindre berørt

Vær at vide:

Efter den 1. januar 2019 er det lovligt for personer, der er fyldt 18 år at besidde peberspray til brug i eget hjem uden forudgående tilladelse fra politiet.
Med eget hjem menes personens varige opholdssted, som ikke er et offentligt tilgængeligt sted.

Loven er underlagt ID-krav, hvorfor køber skal forevise gyldigt ID.

Peberspray må ifølge loven alene anvendes inden for rammerne af lovligt nødværge, som dette er defineret i straffelovens § 13 stk. 1. ”Såfremt peberspray anvendes som angrebsvåben forudsættes det, at dette som hidtil straffes som vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.”

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray på offentlig tilgængelige steder uden tilladelse er i dag kr. 3.000. Foreligger der skærpede omstændigheder f.eks. tidligere overtrædelser af våbenlovgivningen nedlægges efter en konkret vurdering af påstand om en skærpet bøde eller frihedsstraf.